Yritys ja laatujärjestelmät

Hydjan Oy on vuonna 1994 perustettu teollisuuden erikoiskunnossapitoon ja suunnitteluun keskittynyt yritys. Käytössämme on laaja ammattitaito ja laatujärjestelmien mukainen toiminta.

 

Toimintapolitiikka

Hydjan Oy tarjoaa asennus- ja kunnossapitopalveluja asiakkailleen.

Tavoitteenamme on arvojemme mukaisesti kehittää toimintaamme siten, että voimme palvella asiakkaitamme paremmin motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstömme avulla toimintamme ollessa turvallista ja taloudellisesti kannattavaa.

Jokaisella on omalta osaltaan vastuu toimia tavoitteidemme mukaisesti ja jokainen vastaa osaltaan toiminnan laadusta, työturvallisuudesta ja prosessien jatkuvasta parantamisesta. Edellytämme samaa yhteistyökumppaneiltamme ja toimittajiltamme.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja ISO 9001, ISO 3834-2 JA OHSAS 18001 standardien mukaista toimintaa. Huomioimme asiakkaiden, henkilöstön, yhteiskunnan sekä ympäristön tarpeet ja odotukset.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Hydjan Oy tuntee vastuunsa asiakkaiden, työntekijöiden, sidosryhmien ja työympäristön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Hydjan Oy sitoutuu terveyden heikentymisen ja vammojen ehkäisemiseen. Yrityksen suorittamat työt järjestetään siten, että riskit minimoidaan.

Arvot:​

Asiakaslähtöisyys
  • Asiakkaan tarpeet ja odotukset ohjaavat yrityksen toimintaa.
Kehittyminen
  • Kehitämme itseämme jatkuvasti palvellaksemme asiakkaitamme paremmin.
Kannattavuus
  • Laadukas työ luo pohjan yrityksen kannattavalle toiminnalle.

Referenssit

Toimimme Suomessa ja tarvittaessa ulkomailla eri teollisuuden sektoreilla mm. teräs-, paperi-, sellu-, elintarvike- ja kaivosteollisuus, laivat, voimalaitokset sekä liikkuva kalusto.